Level 1 Level 3
Level 2

New level


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
involve
içermek, ihtiva etmek
interpret
yorumlamak, anlamlandırmak
along with
adv. ile beraber, ... yanında
tend to
meyilli olmak, eğiliminde olmak
moreover
adv. dahası, buna ek olarak, ayrıca
threaten
tehdit etmek
amend
üzerinde değişiklik yapmak, değiştirmek
deserve
hak etmek, layık olmak
hamper
engellemek, aksatmak, köstek olmak
seek
aramak, araştırmak, peşinde koşmak
desert
firar etmek, kaçmak; terk etmek
let someone down
birini hayal kırıklığına uğratmak
relent
yumuşamak, merhamete gelmek
contemplate
düşünüp taşınmak, üzerinde düşünmek
understatement
n. (anlatmaya) yetersiz kalan ifade