Level 2 Level 4
Level 3

New level


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
time-oriented
adj. zaman odaklı
enroll
kayıt yapmak, kaydını yaptırmak
pace
n. adım, yürüyüş hızı / temposu
laid-back
adj. tasasız, rahat ve geniş insan
facility
n. tesis, olanak, imkan
apart from
prep. -den başka, dışında
apart from that
prep. bunun dışında
immediate family
birinci dereceden akraba (anne,baba, kardeş vs)
extended family
n. geniş aile, sülale
distant relative
n. uzak akraba, uzaktan akraba
close-knit family
n. yakın / birbirine kenetlenmiş aile
poverty
n. yoksulluk
broken home
n. parçalanmış aile, dağılmış aile
custody of child
n. çocuk velayeti
mutual divorce
n. anlaşmalı boşanma
team spirit
n. takıp ruhu