Level 3 Level 5
Level 4

New level


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
speak ill of
hakkında kötü konuşmak, kötülemek
bury
gömmek, defnetmek
bury alive
diri diri gömmek
cremate
ölü yakmak, ceset yakmak
shrine
n. tapınak, mabet
eventually
adv. en sonunda, nihayetinde
in charge
adj. sorumlu, görevli (kimse)
be in charge of something
bir şeyden sorumlu olmak
kick the bucket
idiom. tahtalı köyü boylamak
unrequited love
n. karşılıksız aşk
childhood sweetheart
n. çocukluk aşkı
reach down
elini aşağıya uzatmak
pull out of
(bir şeyden/ yerden) çıkarmak
out loud
adv. sesli, duyulacak şekilde
think out loud
sesli düşünmek