Level 4 Level 6
Level 5

New level


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hurting
adj. yaralanmış, yaralı
strip joint
n. striptiz kulübü
it hit me
(bir anda) kafama dank etti
just about
adv. hemen hemen, aşağı yukarı
take something in stride
bir şeyi mesele yapmamak, üzerinde durmamak
vital
adj. hayati öneme sahip, çok önemli
maintainability
n. sürdürülebilirlik
lessen
1. azaltmak - 2. küçültmek
accomplish
başarıyla tamamlamak
thereby
adv. dolayısıyla, suretiyle
explicitly
adv. açık bir şekilde, bariz bir biçimde
register
kayıt altına almak, kaydetmek
in this manner
adv. bu minvalde
superiority complex
üstünlük kompleksi
have a tendency to
-ya eğilimli olmak