Level 5 Level 7
Level 6

New level


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
come out of someone shell
v. (birinin) üzerindeki çekingenliği atmak, açılmak
put someone first
(birisini) ön planda tutmak
humiliate
aşağılamak, küçük düşürmek
speak one's mind
aklından geçeni söylemek
show one's true colors
gerçek yüzünü göstermek, rengini belli etmek
play a prank on someone
biriyle dalga geçmek
flaw
n. kusur
obtain
elde etmek, edinmek, temin etmek
utilize
istifade etmek, yararlanmak
stumble across
tesadüfen bulmak, rastlamak
in reality
adv. gerçek hayatta
round the clock
adv. gece gündüz, durmadan
cozy
adj. samimi, sıcak
cozy home atmosphere
sıcak ev atmosferi
grab a bite
1) bir ısırık almak 2) hızlı hızlı atıştırmak