Level 7 Level 9
Level 8

New level


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
it's a cinch
aşırı kolay
there's nothing to it
çok kolay, abartılacak bir şey değil
a walk in the park
yapması başarması kolay şey
no spring chicken
yaşını başını almış
browse
(alışverişte) bakınmak, göz atmak
I'm starving
açlıktan ölüyorum
rerun
(dizi, film) v. n. yeniden gösterim, yeniden uyarlama
dirt cheap
adj. aşırı ucuz, sudan ucuz
work through
üzerinde kafa yormak, uzun uzadıya düşünmek/incelemek
to begin with
ilk olarak, öncelikle, evvela
be on an emotional roller coaster
duygusal gelgitler yaşamak
big head
adj. kendini beğenmiş
more importantly
adv. daha da önemlisi, hepsinden önemlisi
pioneer
n. öncü ; v. öncülük yapmak
responsible for
adj. -den sorumlu