Level 8 Level 10
Level 9

New level


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
segregate
ayrılmak, ayrı tutmak
segregated
adj. ayrılmış
integrate
birleştirmek, entegre etmek, entegrasyonunu sağlamak
enormous
adj. muazzam, müthiş
prevent
engel olmak, engellemek, mani olmak, alıkoymak
well into
-lere kadar, - a kadar
invent
bulmak, icat etmek, keşfetmek
deny
mahrum etmek, yoksun bırakmak, esirgemek
lead to
neden olmak, sebep olmak, yol açmak
last
devam etmek, sürmek (süre)
enable
imkan vermek, olanak sunmak, olanak vermek
be eager to
hevesli olmak
back then
o zamanlar
pave the way for
-in yolunu açmak, önünü açmak, zemin hazırlamak
endure
dayanmak, katlanmak, sabretmek