Level 2
Level 1

Welcoming visitors


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
visitor
zwiedzający, gość
let's consider
rozważmy
I suggest
proponuję
I don't mind if
nie przeszkadza mi jeżeli
maybe we should
może powinniśmy
why don't we
dlaczego nie
I'm certain that
jestem pewien, że
from my point of view
z mojego punktu widzenia
I would say that
powiedziałbym, że
it's more beneficial if
to jest bardziej korzystne jeżeli
if you need any help
jeżeli potrzebujesz pomocy
turn off your phone
wyłącz telefon
pay attention to
zwracać uwagę
agenda
program dnia; plan dnia
do you fancy going to
czy masz ochotę pójść
shall we go to
czy pójdziemy do
be a fan of
być fanem czegoś
mission
misja
fulfill needs
spełnić potrzeby
high quality products
produkty wysokiej jakości
responsible for
odpowiedzialny za