Level 9 Level 11
Level 10

Talk about events. Express the sequence of time an


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Keep information
przechowywać informacje
Find answers
znaleźć odpowiedzi
Relevant
istotny
Graduate
Ukończyć
Founder
Założyciel
Incorporate
przyłączyć
Raise money
Zbierać pieniądze
Stock market
giełda
Search
szukać
By accident
Przez przypadek
Editor
Redaktor
Headline
Nagłówek
Journalist
Dziennikarz
Bias
Stronniczość/ uprzedzenia
Credible
Wiarygodny
Feature
reportaż
Article
Artykuł
eyewitness
naoczny świadek
As soon as
Jak tylko
Please call me as soon as you get back
Proszę zadzwoń do mnie jak tylko wrócisz
You shouldn't eat a lot before running.
Nie należy jeść dużo przed bieganiem.
What do you do once you arrive home?
Co robisz po przyjeździe do domu?
He talked on the phone while cooking dinner.
Rozmawiał przez telefon podczas gotowania kolacji.
Fall asleep
Zasnąć
She fell asleep during the film.
Zasnęła podczas filmu.
I'll read the emails in the meantime.
Przeczytam maile w międzyczasie