Level 10 Level 12
Level 11

Talk about news stories and events


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Keep information
przechowywać informacje
Find answers
znaleźć odpowiedzi
Relevant
istotny
Graduate
Ukończyć
Founder
Założyciel
Incorporate
przyłączyć
Raise money
Zbierać pieniądze
Stock market
giełda
Search
szukać
By accident
Przez przypadek
Editor
Redaktor
Headline
Nagłówek
Journalist
Dziennikarz
Bias
Stronniczość/ uprzedzenia
Credible
Wiarygodny
Feature
reportaż
Article
Artykuł
eyewitness
naoczny świadek
We might get a pizza this evening.
Może zamówimy zamówić pizzę dziś wieczorem.
It may snow on Thursday.
Może padać śnieg w czwartek
I may not be home for dinner.
Mogę nie być w domu na kolację
He can't be so irresponsible.
Nie może być tak nieodpowiedzialny.
You can't be sick at the weekend.
Nie możesz być chory w weekend
You must turn off your phone.
Musisz wyłączyć telefon
You must not park here.
Nie wolno tu parkować.
He must be on his lunch break.
Musi być na przerwie obiadowej