Level 13 Level 15
Level 14

Enrich your vocabulary - idioms


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
We're running out of time!
Kończy nam się czas!
The package should be arriving any day now.
Paczka powinna przyjść na dniach.
I go out to dinner every so often.
Czasami wychodzę na kolację.
What do you feel like doing?
Co masz ochotę robić?
That's very interesting, but beside the point.
To bardzo ciekawe, ale niezwiązane z tematem.
Before you make an important decision, you should sleep on it.
Zanim podejmiesz ważną dezycję, powinieneś się z tym przespać.
Go for it!
Spróbuj!
Smoking in my car is out of the question.
Palenie w moim samochodzie nie wchodzi w grę.
So far, so good.
Na razie jest dobrze.
He memorized the speech word for word.
Nauczył się przemówienie na pamięć.
I usually stop for a cup of coffee on my way to work.
Zazwyczaj zatrzymuję się na filiżankę kawy w drodze do pracy.
Don't get in her way.
Nie wchodź jej w drogę.
I don't care what we do. It's up to you.
Nie obchodzi mnie co zrobimy. To zależy od ciebie.
It's Sunday. You should be taking it easy.
Jest niedziela. Nie powinieneś się przemęczać.
Take it easy!
Nie denerwuj się!