Level 21 Level 23
Level 22

Learn phrasal verbs


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
My boss called the meeting off.
Mój szef odwołał spotkanie.
I looked up some words in a dictionary.
Sprawdziłem kilka słów w słowniku.
Jot it down in your notebook.
Zapisz to w swoim zeszycie.
Someone used up all the milk.
Ktoś zużył całe mleko.
Simon made up an excuse.
Simon wymyślił wymówkę.
Don't bring it up in front of the boss.
Nie wspominaj o tym przy szefie.
Let me look over the contract.
Pozwól mi przejrzeć tę umowę.
Could you pick me up from the airport?
Czy możesz zgarnąć mnie z lotniska?
The assistant handed out a copy to everyone at the meeting.
Asystent rozdał kopię każdemu na spotkaniu.
turn the page over
odwrócić stronę
You should clean out your desk.
Powinineś wysprzątać biurko.
call me up
zadzwoń do mnie
I left the sugar out of the recipe.
Pominąłem cukier w przepisie.