Level 22 Level 24
Level 23

Report information


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
He said that he would call me the next day.
Powiedział, że zadzwoni do mnie następnego dnia.
John said he was tired.
John powiedział, że jest zmęczony.
Jenny said that her mom was working.
Jenny powiedziała, że jej mama pracuje.
Alexander said that his daughters played the piano.
Alexander powiedział, że jego córki grają na pianinie.
Mia said that she went to the cinema every weekend.
Mia powiedziała, że chodzi do kina co weekend.
Frank said that he was sitting by the pool.
Frank powiedział, że siedzi przy basenie.
Jayden said she wasn't watching television.
Jayden powiedziała, że nie ogląda telewizji.
Matthew said that Sally was going to Spain.
Matthew powiedział, że Sally jedzie do Hiszpanii.
James siad he is a lawyer.
James powiedział, że jest prawnikiem.
He said that he is 22 years old.
On powiedział, że ma 22 lata.
She said it was sunny in Rome.
Ona powiedziała, że w Rzymie jest słonecznie.