Level 23 Level 25
Level 24

Report other’s words


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Deny stealing the money
Zaprzeczać kradzieży pieniędzy
Admit breaking the glass
Przyznać się do zbicia szyby
Appreciate your help
Doceniać twoją pomoc
Avoid mistakes
uniknąć błędów
Consider
Rozważać
Mention
wymienić, wspomnieć
Resist eating chocolate
Opierać się zjedzeniu czekolady
Risk
Ryzykować
Recall
przypomnieć sobie
Discuss
Omawiać
Quit smoking
Rzucić palenie
Recommend eating healthy food
Zalecać jedzenie zdrowej żywności
Suggest doing more sport
Zaproponować uprawianie więcej sportu
Delay
opóźniać / opóźnienie
Postpone
Odraczać
Encourage
Zachęcać
Require
Wymagać
allow
pozwalać
Hand in the report
Oddać raport
Call up a friend
Zadzwonić do znajomego
Jot down his phone number
Zanotować jego numer telefonu