Level 3 Level 5
Level 4

Deal with problems while travelling


63 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
go wrong
pójść źle
miss a plane
przegapić samolot
delayed
opóźniony
cancelled
odwołany
lost luggage
zgubiony bagaż
speed limit
ograniczenie prędkości
please slow down
proszę zwolnij
our plane is due to take off at 7.25
nasz samolot planowo odleci o 7.25
get to the airport on time
dostać się na lotnisko na czas
provided that the traffic doesn't hold us up for too long
pod warunkiem, że ruch uliczny nie zatrzyma nas zbyt długo
car that broke down
samochód, który się zepsuł
get on the plane on time
wsiąść do samolotu o czasie
by what time do we need to check in?
do której godziny możemy zrobić odprawę?
phone charger
ładowarka do telefonu
get off the plane
wysiąść z samolotu
baggage drop off
nadawanie bagażu
accomodation
zakwaterowanie
make a complaint
wnieść skargę
receptionist
recepcjonista
be polite
być uprzejmym
go mad
oszaleć
will you get any compensation for that?
czy dostaniesz jakąś rekompensatę za to?
I expect a full refund.
Oczekuję pełnego zwrotu kosztów.
disgusting
obrzydliwy
luxury resort
luksusowy ośrodek
overpriced hotel
hotel z zawyżonymi cenami
I demand fresh towels at once!
Żądam świeżych ręczników natychmiast!
You'll hear from my lawyer.
Usłyszy pan od mojego prawnika.
I can assure you
mogę pana zapewnić
I'm sorry for the inconvenience
przepraszam za utrudnienia
I apologise
przepraszam
We will investigate and get back to you ASAP
Zbadamy sprawę i skontaktujemy się z panem tak szybko jak to możliwe
reduction
obniżka
discount
rabat
It won't happen again
To się więcej nie powtórzy
departure gate
bramka odlotów
sea view
widok na morze
I didn't quite catch that.
Nie dosłyszałem.
duration
trwanie
excursion
wycieczka
I'd like to enquire about
Chciałbym zapytać o
payment options
opcje płatności
car rental
wypożyczalnia samochodów
missing item
brakujący element
reassure the customer it will be resolved
zapewnić klienta, że sprawa zostanie rozwiązana
solution
rozwiązanie
display a warning triangle
wystawić trójkąt ostrzegawczy
show dissatisfaction
okazać niezadowolenie
offer a discount voucher
zaoferować kupon rabatowy
I'm sick and tired of
mam szczerze dość
I'm fed up with
mam dość
I can't stand
Nie mogę znieść
I insist
Nalegam
As far as I'm concerned
O ile mi wiadomo
lose precious time
tracić cenny czas
be sympathetic
okazać współczucie
drive somebody up the wall
doprowadzić kogoś do szału
scream blue murder
wydzierać się w niebogłosy
it makes my blood boil
krew mnie zalewa
hit the roof
wpaść w szał
go ballistic
wściec się
fly of the handle
wyjść z siebie
come across a friend
natknąć się na znajomego