Level 4 Level 6
Level 5

Overcome cutural differences


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
shake hands
podać sobie ręce
make eye-contact
utrzymywać kontakt wzrokowy
fold your arms
skrzyżować ramiona
point with a finger
wskazywać palcem
shrug shoulders
wzruszać ramionami
yawn
ziewać
it looks like
to wygląda jak
it's similar to
to jest podobne do
it's made by
to jest zrobione przez
I think it's from
myślę, że to pochodzi z
it's made out of
to jest zrobione z
it's kind of like
to jest coś takiego co
I meant
miałem na myśli
what are you getting at?
do czego zmierzasz?
I didn't catch that
umknęło mi to
let me explain it to you
pozwól, że ci to wyjaśnię
let me put it a different way
pozwól, że wyjaśnię to inaczej
customs
zwyczaje
roast dinner
obiad z pieczonym mięsem