Level 61 Level 63
Level 62

Phân lớp Hoa môi (Bộ Hoa mõm chó [Họ Hoa mõm chó])


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Scrophulariales
Bộ Hoa mõm chó
Scrophulariaceae
Họ Hoa mõm chó
Adenosma caerulea
Nhân trần
Angelonia goyazensis / A. salicariaefolia
Ngọc hân (Hương dạ thảo, Lưu ly)
Antirrhinum majus
Mõm chó (Hoa mõm sói)
Digitalis purpurea
Dương địa hoàng
Limnophila chinensis subsp. aromatica / L. aromatica
Om (Rau om)
Russelia equysetiformis
Xác pháo (Liễu tường hoa đỏ)
Scoparia dulcis
Cam thảo nam (Cam thảo đất)
Torenia fournierii
Tô liên vàng xanh