Level 17 Level 19
Level 18

Ask indirect questions


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Could you tell me what time it is?
Czy mógłby mi pan powiedzieć, która jest godzina?
Can you tell me what it is?
Czy możesz mi powiedzieć, co to jest?
Would you mind telling me what her surname is?
Czy mógłbyś mi powiedzieć, jakie jest jej nazwisko?
I wonder why you're not saying anything.
Ciekaw jestem, dlaczego nic nie mówisz.
Do you know what time the plane arrives?
Czy wiesz, o której przylatuje samolot?
Could you remind me what the address is?
Mógłbyś mi przypomnieć, jaki to adres?
Could you tell me if you like flying?
Czy możesz mi powiedzieć, czy lubisz latać?
Can I ask you when are you going to invite me to the USA?
Czy mogę spytać kiedy zaprosisz mnie do USA?
I'd like to know what the best way to start a company is.
Chciałbym wiedzieć jaki jest najlepszy sposób by założyć firmę.
Can you tell me which floor it is?
Czy może mi pan powiedzieć, które to piętro?
Do you know if he has a car?
Wiesz, czy on ma samochód?
I would like to know where Mary's office is.
Chciałbym wiedzieć, gdzie jest biuro Mary.