Level 18 Level 20
Level 19

Give feedback 1


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
feedback
informacja zwrotna
performance
wyniki, osiągi
participant
uczestnik
assessment
ocena, oszacowanie
comment
komentarz
unsatisfactory
niesatysfaktujący
punctual
punktualny
scrupulous
skrupulatny, dokładny
supervisor
przełożony/-a
effort
wysiłek
value somebody
cenić kogoś
keep up the good work
dobra robota, trzymaj tak dalej
backlog
zaległości
constructive criticism
konstruktywna krytyka
conscientious
sumieny, skrupulatny
expenses
wydatki
bill
rachunek, faktura
praise
pochwała
I'm pleased to hear that
Miło mi słyszeć, że
in my humble opinion
moim skromnym zdaniem
get sth off one's chest
zrzucić kamień z serca
get straight to the point
przejść od razu do rzeczy
beat around the bush
owijać w bawełnę
bottle up
dusić w sobie
go round in circles
kręcić się w kółko nie rozwiązując sprawy
judge sb
osądzać kogoś
make sth clear
dać jasno do zrozumienia