Level 18 Level 20
Level 19

190


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
verify
doğrulamak
vermin
zararlı hayvan, parazit
widespread
yaygın, geniş çapta (plenty)
wield
kullanmak, sahip olmak (employ, execise, use, have)
absolute
mutlak, kesin, tamamen
absorb
emmek, içine çekmek
betray
ihanet etmek, ele vermek
bewilder
çok şaşırtmak, aklını karıştırmak
charity
hayır işi, vakıf
cheat
kopya çekmek, aldatmak