Level 2
Level 3

List 3


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
debut
1- Sahneye/piyasaya ilk çıkış 2- İlk defa ortaya çıkmak
insight
Kavrama,anlama
brood
(v): Kızgın ve endişeli şekilde düşünmek (n): aynı anda doğan yavrular (kuş, vs.)
discard
Atmak, ihtiyaç duyulmayan şeylerden kurtulmak
obscure
(adj): 1- Pek bilinmiyen 2- Açık ve net olmayan (v): Gizlemek, saklamak
ingenuity
Yaratıcılık, marifet
oppress
1- Ezerek, baskıyla yönetmek 2- Bunaltmak, ezmek
contradict
1- Çelişmek 2- Yalanlamak, aksini söylemek
furthermore
Üstelik, more importantly
reign
(n): Saltanat (v): Saltanat sürmek - Reign over
swarthy
Esmer
substantiate
Bir iddiayı kanıtlamak veya kanıtlarla desteklemek
typify
1- Belirgin özelliği olmak 2- Simgelemek, simgesi olmak
subsequently
Daha sonra
laud
Övmek
maternal
1-Anneye ait, annelik 2- Anne tarafından
paternal
1-Babaya ait, Babalık 2- Baba tarafından
subvert
Yerleşik bir düzeni devirmek, yıkmak
aggrandize
Abartmak, büyütmek
underscore
Altını çizmek, underline, vurgulamak
embody
1- Somutlaştırmak, cisimleştirmek 2- İçermek, ihtiva etmek, include
denounce
1- Kınamak 2- To accuse someone publicly, Suçlamak
misadventure
Kaza, aksilik
promote
1- Desteklemek, destek olmak 2- Yükselmek, yüksek bir mevkiye gelmek
sneer
(n): Küçümseme, küçümseyerek gülümseme (v): Alay etme, bir şeyin hAkkında küçümseyerek konuşma/bahsetme
lackadaisical
showing little enthusiasm and effort, cansız-uyuşuk-bezgin
tattered
Yırtık pırtık, üstü başı dökülmüş