Level 23 Level 25
Level 24

Cap 12 - Ekstra


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
alrededor de
rundt
contratar
å skrive kontrakt med; leie
cristiano, -a
kristen
dedicar
å vie, dedikere
entrenador, -a
trener
evidentemente
åpenbart, tydeligvis
físicamente
fysisk
girar alrededor de
å dreie seg om, kretse rundt
imprescindible
nødvendig, avgjørende
indicativo
indikativ
inseguridad
usikkerhet
musulmán, -a
muslim
necesidad
nødvendighet
ocurrir
å skje, hende (ikke pasar/suceder)
paciencia
tålmodighet
planeta
planet
profesional
profesjonell
suficiente
nok, tilstrekkelig
público, -a
offentlig
tener miedo
å være redd
el tercer mundo
den tredje verden
valoración subjetiva
subjektiv vurdering
variación
variasjon