Level 32 Level 34
Level 33

Cap 17


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
actualmente
for øyeblikket
apoyar
å støtte
aumento
økning
campesino, -a
bonde
con respecto a
når det gjelder, med hensyn til
debido a
på grunn av
desaparecer
forsvinne
formar parte de
å utgjøre del av
intervenir
å intervenere, blande seg inn
libertad de expresión
ytringsfrihet
liderar
å lede
lucha
kamp
manifestarse
å demonstrere; vise seg
miedo
r3edsel, frykt
misterioso, -a
mystisk
ola
bølge
pasar hambre
å sulte
pena
synd, noe leit
prometer
å love
reducir
å redusere, misnek
repartimiento
fordeling (adverb)
siglo pasado
forrige århundre
suceso
hendelse (ikke acontecimiento/incidente)
tomar notas
å ta notater
temblar
å skjelve