Level 30 Level 32
Level 31

Uned 9 - Patrymau


58 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
beth wnest ti ddoe?
what did you (ti) do yesterday?
beth wnaethoch chi ddoe?
what did you (chi) do yesterday?
gwnaeth e goffi
he made coffee
gwnaeth e de
he made tea
gwnaeth hi fwyd
she made food
gwnaeth hi ginio
she made lunch/dinner
beth wnaeth e?
what did he do?
beth wnaeth hi?
what did she do?
beth wnaeth y plant?
what did the children do?
beth wnaethon nhw?
what did they do?
gwnaethon ni'r gwaith cartre
we did the homework
gwnaethon ni'r bwyd
we made the food
gwnaethon nhw'r gwaith cartre
they did the homework
gwnaethon nhw'r bwyd
they made the food
bwytais i bysgod ddoe
I ate fish yesterday
gwyliais i Pobol y Cwm ddoe
I watched Pobol Y Cwm yesterday
chwaraeais i rygbi ddoe
I played rugby yesterday
yfais i goffi ddoe
I drank coffee yesterday
gwelais i ffrind
I saw a friend
cerddais i i'r dre
I walked to town
gwrandawais i ar Radio Cymru
I listened to Radio Cymru
codais i
I got up
gwisgais i
I dressed
bwytais i frecwast
I ate breakfast
golchais i'r llestri
I washed the dishes
gadawais i'r tŷ
I left the house
ddarllenaist ti lyfr ddoe?
did you (ti) read a book yesterday?
ddarllenaist ti bapur newydd ddoe?
did you read a newspaper yesterday? (ti)
brynaist ti lyfr ddoe?
did you (ti) buy a book yesterday?
brynaist ti bapur newydd ddoe?
did you buy a newspaper yesterday? (ti)
brynaist ti fara ddoe?
did you buy bread yesterday? (ti)
fwytaist ti fara ddoe?
did you eat bread yesterday? (ti)
do
yes (past)
naddo
no (past)
yfodd Sam goffi yn y caffi
Sam drank coffee in the café
yfodd e goffi yn y caffi
he drank coffee in the café
yfodd hi goffi yn y caffi
she drank coffee in the café
yfodd y plant goffi yn y caffi
the children drank coffee in the café
gyrrodd hi i'r garej
she drove to the garage
llenwodd hi'r tanc petrol
she filled the petrol tank
talodd hi'r bil
she paid the bill
gyrrodd hi adre
she drove home
edrychon ni ar y teledu neithiwr
we watched television last night
gwrandawon ni ar y radio neithiwr
we listened to the radio last night
arhoson ni yn y tŷ neithiwr
we stayed in the house last night
darllenon ni lyfr neithiwr
we read a book last night
edrychon nhw ar y teledu neithiwr
they watched television last night
gwrandawon nhw ar y radio neithiwr
they listened to the radio last night
arhoson nhw yn y tŷ neithiwr
they stayed in the house last night
darllenon nhw lyfr neithiwr
they read a book last night
edrychoch chi ar y teledu neithiwr?
did you watch television last night? (chi)
wrandawoch chi ar y radio neithiwr?
did you listen to the radio last night? (chi)
arhosoch chi yn y tŷ neithiwr?
did you stay in the house last night? (chi)
ddarllenoch chi lyfr neithiwr?
did you read a book last night? (chi)
edrychais i ddim ar y teledu neithiwr
I didn't watch television last night
wrandawais i ddim ar y radio neithiwr
I didn't listen to the radio last night
arhosais i ddim yn y tŷ neithiwr
I didn't stay in the house last night
ddarllenais i ddim llyfr neithiwr
I didn't read a book last night