Level 38 Level 40
Level 39

Problemy społeczne


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bezrobocie
die Arbeitslosigkeit
bezdomny
der Obdachlose
socjalny
sozial
rzeczywistość
die Wirklichkeit
demonstrować
demonstrieren
protestować
protestieren
akcja
die Aktion
strajkować
streiken
strajk
der Streik
zły
schlimm
reagować
reagieren
zmieniać
ändern
zmiana
die Änderung
równość
die Gleichheit
tolerancja
die Toleranz
nietoletancja
die Intoletanz
dyskryminować
diskriminieren
bieda
die Armut
bogactwo
der Reichtum
bogacz
reich
społeczeństwo
die Gesellschaft
uzależniony od alkoholu
alkoholabhängig
alkoholizm
der Alkoholismus
uzależnienia
die Sucht
narkomania
die Drogensucht