Level 12 Level 14
Level 13

درس 27


49 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vroeg
زود
uit
......از
bed (het)
بستر
doen (doen)
کردن
eerst
اول
douchen (douchen)
دوش گرفتن
trek ... aan (aantrekken)
پوشیدن
schone (schoon)
تمیز
geen enkelvoud)
لباس
maak (maken)
ساختن
wakker
بیدار
help (helpen)
کمک
wassen (wassen)
شستن
aankleden (aankleden)
پوشیدن
taak (de)
وظیفه
haar (het)
مو
iedereen
همه
behalve
جز
langzaam
آرام
roep (roepen)
صدازدن
nou
خب
te
به
maakt ... klaar
(klaarmaken)
آماده کردن
oor (het)
گوش
luisteren (luisteren)
گوش دادن
nieuws (het)
اخبار
is (zijn)
است
wereld (de)
جهان
gebeurd (gebeuren)
رویداد
vertrekt (vertrekken)
ترک کردن
als
اگر
eerste
اولین
zijn
مال او
ruimen .. op (opruimen)
برچیدن
breng (brengen)
آوردن
heel
همه/کامل
programma (het)
برنامه
moe
خسته
maar
اما
gelukkig
خوشبختانه
koffie (de)
قهوه
kletsen (kletsen)
حرف زدن
aan het werk
سر کار
wekker (de)
ساعت زنگ دار
tijd (de)
زمان/وقت
om ... te
تا.....که
op ... staan (opstaan)
بلند شدن