Level 16 Level 18
Level 17

درس 31


48 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
weg
راه
gaat (gaan)
می رود
binnenkort
به زودی
Europa
اروپا
over
آن طرف
enkele (enkel)
چند
maanden (de maand)
ماه
voordat
پیش از آنکه
regelen (regelen)
انجام دادن
leert (leren)
می آموزد
taal (de)
زبان
toekomst (de)
آینده
welk
کدام
land (het)
کشور
Nederlands
هلند
moment (het)
لحظه
dat klopt
درست است
klopt (kloppen)
درست است
baan (de)
کار
hem
او
wat voor
چه نوع
doet (doen)
می کند
als ik vragen mag
اگر اجازه سوال داشته باشم
vragen (vragen)
پرسیدن
mag (mogen)
اجازه
haven (de)
بندر
schijnt (schijnen)
به نظر می رسد
zwaar
سنگین
verdient (verdienen)
درآمد دارد
redelijk
قابل قبول
ligt (liggen)
قرارداد
eigenlijk
راستی
dichtbij
نزدیک
Duitsland
آلمان
Frankrijk
فرانسه
ken (kennen)
می شناسی
Den Haag
لاهه
steden (de stad)
شهر ها
wordt (worden)
می شود
genoemd (noemen)
نامیده
hetzelfde
همان
leuk
جالب
weer
دوباره
films (de film)
فیلم ها
foto’s (de foto)
عکس ها
culturen (de cultuur)
فرهنگ ها
komt ... bij (bijkomen)
....می افزاید به.
eentje (het)
یکی