Level 18 Level 20
Level 19

درس 33


59 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
waarom
چرا
omdat
زیرا
voor
برای
haar
او
oefent (oefenen)
تمرین
elke (elk)
هر
vooral
به ویژه
verstaan (verstaan)
فهمیدن
spreken (spreken)
حرف زدن
lezen (lezen)
خواندن
belangrijk
مهم
examen (het)
امتحان
onderdelen (het
تشکیل شده از
onderdeel)
بخشهای
maakt (maken)
انجام می دهی
computer (de)
رایانه
deel (het)
بخش
hoort (horen)
می شنوی
zin (de)
جمله
afmaken
کامل کردن
vervolgens
پس از آن
krijg (krijgen)
می گیری
hoeveel
چند
eenvoudig
ساده
spreek (spreken)
بگو
duidelijk
واضح
antwoord (het)
پاسخ
geeft (geven)
می دهی
ander
دیگر
voorbeeld (het)
مثال
vraag (de)
پرسش
noem (noemen)
نامیدن
gebouw (het)
ساختمان
les (de)
درس
over
آن طرف
welke (welk)
کدام
manier (de)
شیوه
oefenen (oefenen)
تمرین
Nederlanders (de
هلندی ها
Nederlander)
hen
آنان
praten (praten)
حرف بزن
luister (luisteren)
گوش بده
(Nederlands)
هلندی
radio (de)
رادیو
lees (lezen)
بخوان
mogelijk
ممکن
bedankt (bedanken)
سپاس
wilt (willen)
خواستن
kun (kunnen)
توانستن
voorbeeldexamen (het)
امتحان نمونه
website (de)
وبسایت
kies (kiezen)
بگزین
wens (wensen)
آرزو
succes (het)
موفقیت