Level 35 Level 37
Level 36

درس 50


39 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
plaatsen (de plaats)
جاها
zet ... neer (neerzetten)
بگذار
neer
زمین
koffers (de koffer)
چمدان ها
net
درست
aangekomen (aankomen)
رسید
vanuit
از
nacht (de)
شب
vliegtuig (het)
هواپیما
gezeten (zitten)
نشسته
jullie
شما
banken (de bank)
نیمکت ها
zetten (zetten)
بگذارید
eventjes
کمی
ze
او
draaien (draaien)
بچرخانم
passen (passen)
جا می گیرند
daaronder
آن زیر
aardig
مهربان
zo
پس
maal (de)
بار
spreekt (spreken)
حرف می زنی
merk (merken)
احساس می کنم
moest (moeten)
باید
kon (kunnen)
بتوانم
conducteur (de)
کنترولچی قطار
kaartjes (het kaartje)
بلیط ها
ogenblikje (het)
یک لحظه
alstublieft
بفرمایید
waarschijnlijk
به احتمال
in orde
درست است
orde (de)
درست/نظم
overstappen (overstappen)
قطار عوض کنم
spoor (het)
ریل/خط راه آهن
intercity (de)
بین شهری
kant (de)
طرف
perron (het)
سکو
minuten (de minuut)
دقایق
uurtje (het)
ساعت