Level 7 Level 9
Level 8

درس 22


70 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vragen (vragen)
پرسیدن
kennen (kennen)
توانستن
wij
ما
elkaar
با هم
geloof (geloven)
باور
niet
نه
jij
تو
bij
نزدیک
straat (de)
خیابان
zie
دیدن
jou
تو
vaak
اغلب
fietsen (fietsen)
دوچرخه سواری
hoe
چگونه
heet (heten)
اسم
ben (zijn)
هستم
je
تو
alleen
تنها
nee
نه
met
با
vriend (de)
دوست
hij
او
daar
آنجا
vrouw (de)
زن
er
-
ze
او
staan (staan)
ایستادن
onze (ons)
ما
kinderen (het kind)
فرزندان
die
او
jongen (de)
پسر
dat
که
meisje (het)
دختر
o
اُ
jouw
تو
leuke (leuk)
جالب
spelen (spelen)
آنها
altijd
همیشه
buiten
بیرون
heten (heten)
اسمشان
zoon (de)
پسر
dochter (de)
دختر
oud
پیر
zijn (zijn)
بودن
twaalf
دوازده
bijna
حدود
elf
یازده
heb (hebben)
دارم
geen
هیچ
nog
هنوز
jong
جوان
24 (vierentwintig)
بیست و چهار
dertien
سیزده
veertien
چهارده
vijftien
پانزده
zestien
شانزده
zeventien
هفده
achttien
هجده
negentien
نوزده
twintig
بیست
eenentwintig
بیست و یک
tweeëntwintig
بیست و دو
dertig
سی
veertig
چهل
vijftig
پنجاه
zestig
شصت
zeventig
هفتاد
tachtig
هشتاد
negentig
نود
honderd
صد