Level 2
Level 1

1 - 50


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
veckovill
desorienterad
hajk
vandring med övernattning
dråpare
mördare
zooma
förändra brännvidden
emfatisk
eftertrycklig
akribi
exakthet
eocen
tertiärtidsperioden
kompromettera
bringa i vanrykte
vederhäftig
pålitlig
halogen
saltbildande grundämne
omfångsrik
tjock
försonlig
förlåtande
stilleben
målning föreställande föremål
mackapär
sak
inkunabel
gammal bok
mol
alldeles
exploatera
utnyttja
glorifiera
förhärliga
villervalla
oordning
lunett
typ av fönster
adenit
körtelinflammation
kolik
buksmärtor
kentaur
häst å människa
somatisk
som avser kroppen
sirat
prydnad
gerontologi
ålderdomsforskningslära
blasfemi
hädelse
klimax
intensiv höjdpunkt
chartra
hyra
uppriven
förtvivlad
oblat
nattvardsbröd
investering
kapitalplacering
virtuell
skenbar
jingo
patriot
rentier
räntetagare
virulent
smittsam
facil
rimlig
lutter
enbart
butter
trumpen
umbärande
lidande
bastard
hybrid
supponera
förutsätta
hjon
tjänare
livré
uniform
rekonstruera
återställa
sjabbig
ovårdad
gästabud
fest
oavhängig
oberoende
aviatik
flygkonst
överilad
ogenomtänkt