Level 99 Level 101
Level 100

4901 - 4950


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
skarabé
skalbagge
frank
frimodig
oför
vanför
kommuniké
officiellt meddelande
prekär
bekymmersam
fusionera
sammanslå
permeabel
genomträngande
argbigga
argsint kvinna
tillskynda
verka för
utförlig
detaljerad
förgrymmad
vred
konfidentiell
förtrolig
inuit
eskimå
formligen
verkligen
kollokvium
undervisning i samtalsform
fatabur
förrådshus
anakoret
eremit
duenna
sällskapsdam
vigör
livskraft
advokatyr
hårdragen argumentering
ofreda
störa
högrest
storväxt
flambera
elda
avsöndra
avskilja
mened
falskt vittnesmål
ömsevis
växelvis
grassera
härja
farmaka
läkemedel
cello
stråkinstrument
jorda
begrava
etnolog
folkkulturvetare
lavera
övermåla
hesitera
tveka
stridig
trotsig
förryckt
tokig
obönhörligen
definitivt
lynett
halvmåne
floskel
tom fras
tentakel
känselspröt
bettlare
tiggare
binär
tvåfaldig
häromsistens
nyligen
anskrämlig
motbjudande
esoterisk
svårtillgänglig
oansenlig
ej iögonfallande
manikyr
handvård
digna
svikta
abonnera
förbeställa
lingvistik
språkforskningslära
symposium
vetenskaplig konferens