Level 102 Level 104
Level 103

5051 - 5100


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
eldorado
lyckoland
gems
stenget
förvärkt
söndervärkt
graverande
försvårande
flack
platt
delegat
representant
pellet
kula
ganymed
kypare
merendels
oftast
upprätta
författa
ömsa
byta
paternalism
förmynderi
huvudbry
tankemöda
binokel
typ av glasögon
epidermis
överhud
sensorisk
som avser sinnesintryck
helga
ägna
pelarhelgon
stylit
laissez-faire
låtgåmentalitet
åsamka
vålla
dryckjom
dryckesvaror
efterkomma
lyda
koefficient
faktor
frekventera
ofta besöka
deflation
prissänkning
bastion
försvarsverk
anekdot
kort historia
andakt
fromhetsutövning
trohjärtad
ärlig
eutanasi
dödshjälp
armada
krigsflotta
kufisk
besynnerlig
successiv
gradvis
et
och
skövla
plundra
manuell
som utförs för hand
arrondera
sammanfoga jordområde
konkludera
dra slutsatsen
sälla
ansluta
påbjuda
befalla
bouquet
arom
figurlig
bildlig
ackumulation
anhopning
valen
stel
interregnum
mellanregering
rebellisk
upprorisk
narraktig
löjlig
hostia
nattvardsbröd
sold
soldatlön
omaka
passar ej ihop