Level 104 Level 106
Level 105

5151 - 5200


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
galla
vrede
oefterrättlig
oförbätterlig
kleptomani
stöldmani
rigorös
sträng
fördetta
den förra
aktris
skådespelerska
urmodig
omodern
barkass
skeppsbåt
förlägen
blyg
banalitet
vardaglighet
lända
åstadkomma
brodd
pigg
typografi
boktryckarkonst
repulsion
bortstötning
turbulent
virvlande
mållös
förstummad
ådagalägga
bevisa
illustration
bild
kokard
bandrosett
jubilar
festföremål
fiken
lysten
bastant
kraftig
klenmod
rädsla
härvel
haspel
fender
friholt
apologi
försvarstal
otidig
oförskämd
flagrant
uppenbar
stationera
förlägga
anstrykning
bestrykning
ackumulera
uppsamla
psykos
sinnestillstånd
furioso
passage i musikstycke
petitess
obetydlig
kaftan
lång rock
ogrumlad
ren
aviatiker
flygare
odontologi
tandläkarvetenskap
hemul
ägarbevis
adaption
anpassning
demografi
befolkningslära
adhesiv
vidhäftande
metropol
storstad
exceptionell
högst ovanlig
besiktiga
inspektera
vittnesgill
pålitlig
uppbjuda
mobilisera
puffa
göra reklam
divan
låg soffa
evakuera
utrymma