Level 106 Level 108
Level 107

5251 - 5300


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
självsvåldig
egenmäktig
distingerad
fin
atrium
uterum
skönjbar
urskiljbar
formell
formenlig
travestera
karikera
hippodrom
hästkapplöpningsbana
extrahera
dra ut
tålig
motståndskraftig
tryggad
säkerställd
billig
rimlig
hurtbulle
friskus
motto
valspråk
bias
partiskhet
tarvlig
simpel
spirea
en slags växt
armatur
utrustningsdetaljer
modd
snösörja
meander
krökt flodslinga
förnimmelse
sinnesintryck
kulminera
nå sin höjdpunkt
profit
vinst
herdedikt
eklog
kontemplativ
begrundande
konvergent
sammanlöpande
penitens
botgöring
belysande
klarläggande
baner
fana
kommod
lågt tvättfatsskåp
auktoritativ
sakkunnig
respons
reaktion
dementera
förneka
blid
mild
strigla
vässa
bryderi
förvirringstillstånd
eskapism
verklighetsflykt
introvert
inåtvänd
filolog
språkforskare
drastisk
chockerande
artificiell
onaturlig
rekvisition
beställning
snörvla
snora
niece
brorsdotter
narrativ
berättande
bettleri
tiggeri
en-tous-cas
tegelgrus
husera
härja
eugenik
rasförädlingslära
snopen
obehagligt överraskad
alumn
elev