Level 107 Level 109
Level 108

5301 - 5350


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
klientel
kundkrets
velodrom
rundbana
tvina
försvagas
incident
störande händelse
logopedi
talfelsbehandlingslära
påtagligt
märkbart
pustel
varblåsa
respit
anstånd
atavistisk
underutvecklad
attribut
kännetecken
luminös
snillrik
enhällig
samstämmig
traktat
avtal
ordkarg
fåordig
terapeutisk
behandlande
immateriell
okroppslig
förtretad
förargad
fibrin
trådigt äggviteämne
glyptotek
museum med skulpturer
filatelist
frimärkessamlare
fnöske
lättantändlig brännmassa
auskultation
åhörande av undervisning
simultan
samtidigt
proposition
regeringsförslag
snöd
tarvlig
flyktig
kortlivad
ärna
avse
urbanisera
göra stadslik
absens
kortvarig medvetslöshet
depreciera
skriva ned
kagge
liten tunna
helgerån
vanhedrande handling
jamboree
scoutläger
approximation
uppskattning
obenägen
ovillig
gyrometer
rotations- hastighetsmätare
argusöga
vaksam blick
seismograf
jordskalvsmätare
moderera
dämpa
aspirant
trainee
lödig
oblandad
sekatör
trädgårdssax
hithörande
tillämplig
gemyt
trivsam stämning
krystad
irrelevant
avans
vinst
arkipelag
skärgård
cylindrisk
valsformad
ruffig
dålig
bruklig
vanlig