Level 108 Level 110
Level 109

5351 - 5400


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
massiv
tung
regenerera
återbilda
damoklessvärd
överhängande fara
vidmakthålla
bevara
bländverk
illusion
konvolut
omslag
kaskad
flöde
brysk
tvär
absorbera
suga upp
kantor
kyrkomusiker
oavlåtlig
oavbruten
späd
vek
nobless
societet
bigotteri
hyckleri
antropofag
kannibal
brontosaurus
en förhistorisk ödla
inseminera
konstgjord sädplantering
toxisk
giftig
delegera
överlåta
hugfästa
bevara
illusion
inbillning
schakta
sänka markyta
dyschatell
soffa utan rygg
torsion
vridning
förtrolig
intim
interjektion
utropsord
latent
dold
frän
besk
förskära
blanda drycker
kuperad
kullig
kartusch
dekorerat ramverk
kuriös
märkvärdig
sabbat
vilodag
samstämmig
enig
slapphänt
allt för medgörlig
ragnarök
världsundergång
plutokrati
penningvälde
prolog
inledning
zenit
solhöjd
mitra
biskopsmössa
vattrig
vågig
palissad
försvarsverk av pålar
potpurri
blandning
dermatologi
hudlära
skräna
skrika
autograf
signatur
bulimi
ätstörning
hutlös
oförskämd
lymfa
vävnadsvätska
illusorisk
förvillande lik