Level 10 Level 12
Level 11

451 - 500


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
droska
droskbil
paleontologi
läran om utdöda växter och djur
staffli
tavelstativ
flagellant
självplågare
legislativ
lagstiftande
undergräva
försvaga
utfästelse
offentligt löfte
akvarell
vattenfärgsmålning
rådpläga
diskutera
illegitim
oberättigad
analfabet
illiterat
befängd
tokig
inadekvat
otillräcklig
promemoria
minnesanteckning
permittera
friställa
kongruent
överensstämmande
officiera
tjänstgöra
fortskridande
tilltagande
krumbukta
göra undanflykter
direktion
ledningsgrupp
avfalla
överge
kakofoni
missljud
fräkne
pigmentfläck
informell
otvungen
ipso jure
med rätta
ity att
eftersom
quechua
sydamerikansk indianspråk
territorium
landområde
kalorimeter
värmemätare
spastisk
krampartad
kortege
festtåg
cedera
överlåta
favorisera
gynna
avlöpa
utfalla
parterr
blomsterterass
filiströs
inskränkt småborgerlig
travesti
skämtsam förvrängning
exogen
verkande utifrån
kapson
nosgrimma
fluktuera
växla
karikera
förlöjliga
orannsaklig
oförklarlig
basse
rekryt
sakral
kyrkoförknippad
ränsel
ryggsäck
envig
tvekamp
utpräglad
mycket tydlig
bigott
trångsynt
integration
sammansmältning
partisan
medlem av motståndsrörelse