Level 110 Level 112
Level 111

5451 - 5500


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bonad
väggprydnad av tyg
erratum
misstag
hausse
kursstegring
schism
oenighet
upphäva
göra hörd
farmakologi
läkemedelslära
stipulation
bestämmelse
ominös
olycksbådande
force majeure
yttre omständighet
bragd
bedrift
apoteos
förhärligande
histrion
komediant
asteni
kraftlöshet
konfirmation
bekräftelse
uppsluppen
munter
pittoresk
målerisk
konfessionell
bekännelsetrogen
kåseri
lätt och roande skildring
diminutiv
liten
filister
bracka
bibba
hop
bispringa
hjälpa
amorös
kärleksfull
approximativ
tillnärmelsevis
konsistens
fasthetsgrad
systematisk
planmässig
altare
offerbord
vaudeville
lustspel
nestor
den äldste
gepäck
bagage
harem
kvinnohus
presumtiv
förmodad
kompendium
sammandrag
autostrada
motorväg
pesticid
bekämpningsmedel
ebba
minska
vederstygglig
motbjudande
underrätta
upplysa
dryfta
avhandla
dragg
ankare
bråd
hastig
jobberi
skummaaffärer
kaplan
hjälppräst
aspirera
eftersträva
bornera
skumma
depå
förråd
bevilja
medgiva
milis
hemvärn
proveniens
ursprung
choser
tillgjordhet