Level 112 Level 114
Level 113

5551 - 5600


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gensträvig
motsträvig
rankig
ostadig
jade
en kristall
domän
stor markegendom
bordlägga
uppskjuta
maxim
motto
bolare
otuktsman
ranka
rangordna
benägen
välvillig
statistisk
siffermässig
insolvent
kan inte betala
antidot
motgift
antediluviansk
uråldrig
polyhistor
mångkunnig person
prevalent
övervägande
kvantum
mängd
illustrera
belysa
småskuren
trångsynt
spatsera
promenera
traktera
bjuda på mat
animositet
hätskhet
reträtt
återtåg
restriktion
inskränkning
inpyrd
genomdränkt
antologi
textsamling
alkemi
guldmakeri
termometer
temperaturmätare
lansera
föra fram
sutenör
hallick
legitim
laglig
panorama
vidsträckt utsikt
kurir
sändebud
enrollera
inskriva
sonika
direkt
hårklyveri
spetsfundighet
konferera
diskutera
pakt
avtal
resorbera
uppsuga
registrera
anteckna
avfallen
utmärglad
ignorera
ej bry sig om
ekipera
förse med kläder
dissonant
missljudande
knal
skral
encyklopedi
uppslagsverk
lepra
spetälska
konferencier
presentatör
totalitär
fullständig
alldenstund
eftersom
illegal
olaglig