Level 113 Level 115
Level 114

5601 - 5650


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
anmodan
uppmaning
aspekt
synsätt
diftong
vokaliskt dubbelljud
ofärdig
vanför
modest
blygsam
hillebard
huggvapen
koloratur
sångdrillar
rotvälska
obegripligt språk
evolution
utveckling
penséer
tankar
slokörad
skamsen
spina
ryggrad
överordna
placera ovanför
cementa
befästa
dväljas
vistas under längre tid
intrikat
invecklad
gute
gotlänning
accessoarer
tillbehör
minuskel
liten bokstav
triton
havsgud
deficit
underskott
ode
dikt
behaviorism
beteendevetenskap
ateist
gudsförnekare
rådbråka
misshandla
gestalt
skepnad
föraktfull
ringaktande
raspig
skrovlig
innerlig
uppriktig
astrolog
stjärntydare
nyter
pigg och glad
nagelfara
granska
stringent
ordentlig
fackverk
byggnadskonstruktion
transumera
göra utdrag ur text
krenelerad
försedd med tinnar
förbruten
förverkad
klåpare
fuskare
greve
högadel
vredgad
ond
filharmoniker
medlem av orkester
truga
ihärdigt övertala
töcken
oklarhet
predikament
besvärlig situation
buffert
stötdämpare
exotisk
utländsk
reklamera
anmärka
renhårig
just
kliche
sliten fras
mönstra
samla ihop