Level 114 Level 116
Level 115

5651 - 5700


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mygla
fuska
bigami
tvegifte
dyslexi
läs och skrivsvårigheter
begabba
förlöjliga
hjärtligen
innerligt
quantum satis
tillräcklig mängd
syntes
sammansmältning
vederlägga
motbevisa
atmosfär
luftkrets
omnipotent
allsmäktig
patologisk
sjuklig
harakiri
japanskt självmord
despotisk
härsklysten
förnöjsam
anspråkslös
trångbröstad
oförstående
farmaci
läkemedelsberedning
åderlåta
tömma
bjärt
gräll
luguber
sorglig
ömsint
godhjärtad
direktris
kvinnlig chef
intonera
börjaspela
lejdare
repstege
anmäla
recensera
oförvitlig
fläckfri
nipprig
tokig
ympning
hopfogning av kvist och stam
orgie
måttlöshet
hårdför
hård
återbörda
återställa
aerogram
flygbrev
anakronism
tidsfel
advocera
argumentera för
filera
hålla ut tonen länge
passlig
lämplig
räjong
intresseområde
instans
nivå i myndighet
disponent
chef
dentist
tandtekniker
affekterad
tillgjord
zucchini
squash
bespotta
skymfa
bukolisk
pastoral
suppleant
ersättare
given
bestämd
konstituera
grunda
däven
unken
försumbar
negligerbar
efemär
flyktig
ingalunda
alls inte