Level 115 Level 117
Level 116

5701 - 5750


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
befrämja
underlätta
schatull
skrin
bestört
förfärad
notis
tidningsmeddelande
hepatit
leverinflammation
hermafrodit
dubbelkönad varelse
teleskop
kikare
choke
luftspjäll
fejka
förfalska
mjärde
fiskeredskap
arbiträr
godtycklig
favör
förmån
fisförnäm
löjeväckande högfärdig
hegemoni
ledande ställning
bebåda
förutsäga
visera
kontrollera
hyckla
förställa sig
diktat
påtvingat fördrag
antagonist
motståndare
in contumaciam
i trots
förbida
stilla invänta
opasslig
illamående
samfälld
gemensam
kordial
förtrolig
vitmena
kalka
bulbus
knöl
appendix
bihang
paddock
hästrastgård
perenn
flerårig
stoffera
pryda
medellös
fattig
nasal
näs-
postulat
självklart antagande
profanation
hädelse
bienn
tvåårig
kummel
stenröse
braskande
uppseendeväckande
kompilera
sammanställa
portier
hotelltjänsteman
aveny
trädplanterad gata
suspendera
avstänga tillfälligt
lynne
sinnelag
inventiös
sinnrik
extrovert
utåtriktad
avkok
spad
parlör
fraslexikon
dat
hjältebragd
ämabel
älskvärd
abstinens
avhållsamhet
frater
bror