Level 116
Level 117

5751 - 5780


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
terrarium
behållare för kräldjur
peritonit
bukhinneinflammation
skavank
mindre fel
glunka
antyda
monstruös
oformlig
malis
illasinnat rykte
pladask
huvudstupa
additament
tillägg
föresväva
finnas i tankarna
vomera
kräkas
dogm
doktrin
utgiva
låta publicera
kampanil
klocktorn
dynamik
rörelselära
dra i långbänk
förhala
bleksot
blodbrist
bese
betrakta
eluvial
urlakningprocess
ovansklig
evig
försakad
undvarad
kampera
logera
ajournera
uppskjuta
mortalitet
dödlighet
stuckatur
gipsdekoration
emfas
eftertryck
eskarp
befästningssluttning
avkristna
sekularisera
fibrig
trådig
darwinism
utvecklingslära
opponent
motståndare