Level 11 Level 13
Level 12

501 - 550


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
misär
dåliga levnadsförhållanden
dubiös
tvivelaktig
detronisera
avsätta
sprund
slits
proper
välvårdad
orakel
gudomssvar
ordknapp
fåordig
gendriva
motbevisa
hämmad
komplexfylld
exercis
drill
utstaka
dra riktlinjer
nativ
naturlig
harangera
hålla hyllningstal
assiett
tallrik
uppbragd
arg
påbud
föreskrift
köpeskilling
betalningssumma
borgenär
fordringsägare
excentrisk
underlig
avstyrka
förhindra
utstuderad
slug
bräsch
muröppning
didaktik
undervisningslära
avhängig
osjälvständig
utgå
erläggas
intoxikation
förgiftning
tuktig
sedlig
adolescens
ungdomsålder
malström
strömvirvel
manisk
besatt
appell
vädjan
paginera
sidnumrera
lönnlig
hemlig
idealisera
försköna verkligheten
chiffer
krypto
fänrik
militär titel
groggy
vimmelkantig
persona non grata
icke välsedd person
sofistikerad
kultiverad
skildra
återge
gaggig
senil
nådig
välvillig
donjuan
kvinnotjusare
formatera
anpassa till dator
förmodligen
antagligen
gourmand
matvrak
översvallande
mycket stor
tilja
golvplanka
raffinemang
förfining
ukulele
gitarr