Level 12 Level 14
Level 13

551 - 600


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
apportera
hämta
akronym
initialförkortning
glukos
druvsocker
brisad
explosion
konkret
påtaglig
kinematograf
filmprojektor
ginväg
fågelvägen
krusta
skal
pur
ren
chikan
förolämpning
emballera
inpacka
konklav
hemlig sammankomst
kitslig
lättretad
bylte
knyte
partitur
stämsamlad notskrift
haiku
treradig dikt
indikation
anvisning
oftalmologi
ögonsjukdomslära
pekoral
dum och löjlig skrift
gungfly
sumpmark
radikal
grundlig
urna
förvaringskärl
ömka
känna medlidande
ringrostig
otränad
äregirig
ärelysten
fait accompli
fullbordat faktum
slibbig
kladdig
emanera
utgå
bemedlad
besutten
celebrera
fira
därjämte
förutom detta
budkavle
meddelande
logg
instrument
mustig
kraftig
lekamlig
kroppslig
antecedentier
förhistoria
delirium
fylleriegalenskap
underblåsa
nära
enär
eftersom
krusa
göra vågig
autokrat
envåldshärskare
morfin
opiummedel
faktur
yteffekt
prioritera
ge företräde
punktur
föra in med spruta
alfons
hallick
apati
likgiltighet
nåtla
sy ihop
därstädes
på den platsen
titanisk
jättelik