Level 13 Level 15
Level 14

601 - 650


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hospits
gästhem
förspörja
erfara
åtra sig
ändra sig
herkulisk
jättelik
distinktion
formell åtskillnad
sömndrucken
nyvaken
raja
furste
betro
anförtro
profan
icke kyrklig
bodega
spansk vinstuga
rotel
avdelning
ateism
gudsförnekelse
fuga
ett musikstycke
nonsens
strunt
espri
kvickhet
vederkvicka
stärka
rumstera
stöka
reparabel
reparerbar
raffig
flott
extatisk
hänryckt
intermezzo
avbrott
disambiguera
göra något flertydigt entydigt
cirkumflex
ett teckentillägg
fåfänglig
gagnlös
avmätt
återhållen
voyeur
tittare
kura
huka
uppdaga
upptäcka
reciprok
ömsesidig
konklusion
slutsats
residens
palats
recitation
uppläsning
omen
förebud
dekadens
moraliskt förfall
märs
mastkorg
bågig
välvd
koloss
jätte
bitvarg
surpuppa
heteronom
osjälvständig
oktav
tonomfång
agitator
orosstiftare
remi
oavgjort schackparti
förstockad
ej förbättringsbar
lanternin
ljuskupol
driftig
företagsam
notabilitet
berömd person
vanställa
förfula
inträngande
grundlig
hägn
stängsel
benign
godartad