Level 14 Level 16
Level 15

651 - 700


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sabel
svärd
gallicism
franskpåverkat språkuttryck
förutsättningslös
objektiv
andante
normal tempo
artär
pulsåder
gage
arvode
diadem
hårsmycke
teoretisera
spekulera
måg
svärson
bannor
förebråelser
sebu
puckeloxe
kvintess
det finaste
fylkas
församlas
desertör
rymling
regeneration
återbildning
organisera
ordna
tungrodd
trög
korist
körmedlem
isabellafärgad
gulvit
mjäll
fin
bevekelsegrund
motiv
obstinat
envis
ränker
hemliga planer
igloo
snöhydda
revalvera
skriva upp valutavärde
mastodont
bjässe
förebud
varsel
uraktlåta
försumma
åmig
tillgjord
barrikadera
spärra
karitativ
vårdande
klenod
dyrbarhet
understundom
ibland
tänjbar
elastisk
övlig
enligt rådande tradition
recession
tillbakagång
boken
övermogen
drittel
tunna
entreprenör
uppdragstagare
garrottera
strypa
kurtisera
flörta med
motsträvig
ovillig
topprida
behandla överlägset
bevandrad
kunnig
anhalt
station
garant
borgensman
ogrannlaga
indiskret
substantiell
påtaglig
prolongation
uppskov
aseptisk
steril