Level 17 Level 19
Level 18

801 - 850


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
possessionat
godsägare
artotek
konstverkssamling
anod
positiv elektrod
demimond
glädjeflicka
etik
sedelära
kabyss
skeppskök
ångerköpt
som ångrar sig
gassa
utstråla värme
paritet
likvärdig
vidlåda
häfta vid
restera
återstå
dysenteri
rödsot
irrelevant
ovidkommande
traktör
krögare
adjungera
tillfälligt förordna
marketenteri
servering
periferisk
av mindre betydelse
inkommensurabel
ojämförbar
ackvisition
anskaffande
lyte
kroppslig defekt
kaliber
värde
aktningsfull
vördnadsfull
prognos
förutsägelse
irreparabel
obotlig
dimorf
tvåformig
avtrubba
förslappa
resistent
motståndskraftig
filosof
tänkare
samkväm
enklare fest
båk
sjömärke
betuttad
betagen
dominera
vara gällande
synnerligen
anmärkningsvärd
percipiera
förnimma
processa
stämma
legio
stort antal
pontifikat
påvedöme
satyr
bockgestalt
sakföra
åtala
bifall
medgivande
renegat
förrädare
glaukom
grön starr
indolent
håglös
hypotes
antagande
rastlös
jäktad
pacifism
fredsivran
äsping
huggormshona
repellera
stöta bort
exkursion
utfärd i studiesyfte
bespisning
förplägning