Level 18 Level 20
Level 19

851 - 900


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gäld
skuld
ateljé
studio
vurm
intresse
förrätta
utföra
touche
beröring
gunst
uppskattning
durk
båtgolv
hibernera
övervintra
kurvatur
bågformighet
endotermisk
reaktion under upptagande av värme
hamla
beskära
praktikabel
utförbar
irrationell
oberäknelig
donera
skänka bort
petition
ansökan
fregatt
tremastat segelfartyg
temporär
tillfällig
oftalmi
ögoninflammation
stansa
slå hål i
streber
karriärist
sonett
dikt
förmäten
övermodig
spotsk
föraktfull
lex
lag
slejf
hopdragningsband
förebyggande
profylaktisk
bussarong
klädesplagg
åtgången
illa medfaren
furstlig
ståtlig
mortel
kryddkrossningskärl
förvisso
utan tvivel
polyfon
flerstämmig
escargot
snigel
vina
fara fram tjutande
rangera
gruppera
extern
utvärtes
kornett
ett blåsinstrument
excellera
utmärka sig
injektion
insprutning
lapsus
skrivfel
parafera
preliminärt underteckna
inskrida
ingripa
nemesis
gudomlig hämnd
döbattang
dubbeldörr
prunka
pråla
svastika
hakkors
stundligen
alltid
hädisk
respektlös
undermålig
som ej håller måttet
kronologisk
i tidsföljd